קופות חולים


בית מרקחת השושנים נוף הגליל מכבדים מרשמי קופות החולים מכבי, מאוחדת ולאומית.