אודות


אודות
בית מרקחת השושנים קיים משנת 2007
ברחוב השושנים 26 נוף הגליל
לבית המרקחת יש הסדר עם קופות החולים מכבי מאוחדת ולאומית

הבעלים והרוקח האחראי ג'באלי האני

תנאי ההחזרות
בהחזרת מוצרים, כמו ביתר פעילותה, דואג בית מרקחת השושנים לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוקי הגנת הצרכן ונהלי משרד הבריאות .